Yrityksen perustiedot

Fenix-koti on yksityinen hoitokoti psyykkisesti sairaille pitkäaikaispotilaille. Fenix-koti toimii kahdessa samassa pihapiirissä olevassa rakennuksessa, joihin kumpaankin on sijoitettu kahdeksan asukasta. Kullakin asukkaalla on käytössään oma huone sekä lisäksi yhteiskäytössä keittiö-, ruokailu- ja oleskelutilat. He käyttävät säännöllisesti myös läheisen kuntosalin ja uimahallin palveluita sekä alueen kauppa-, pankki-, parturi-kampaamo- ja apteekkipalveluita.

Fenix-koti antaa ympärivuorokautista hoitoa. Vastaavana sairaanhoitajana toimii yrittäjä Susanna Niinimäki ja hänen lisäkseen säännöllisesti yrityksessä työskentelee  kaksi ja puoli sairaanhoitajaa sekä seitsemän lähihoitajaa ja yksi hoitoapulainen. Omalääkäri käy tapaamassa asukkaita kodissa viikottain. Hoitohenkilökunta on mukana kaikessa toiminnassa ja auttaa asukkaita heidän tarpeidensa mukaan. Useimmilla asukkailla on takanaan pitkä historia laitoshoidossa. Fenix-kotiin muuttaneilla sairaalajaksot ovat erittäin harvinaisia, eikä niitä ole viime vuosina ollut lainkaan.

Elimäen Fenix-koti on perustettu vuonna 2000 ja se on käytännöllisesti katsoen ollut täynnä alusta alkaen. Yrityksellä on vakiintunut ja hyvä maine, joka pohjaa pystyvään ja pysyvään henkilökuntaan. Yrittäjä toimii säännöllisesti myös itse mukana arjessa.

Pieni hoitoyksikkö antaa mahdollisuuden keskittyä asukkaan kokonaisvaltaiseen hoitoon. Fenix-kodissa hoito on järjestetty yksilöllisesti kunkin asukkaan sairauden ja tarpeiden vaatimalla tavalla. Tärkeintä on turvallisuudentunteen ja molemminpuoleisen luottamuksen luominen. Tämä saavutetaan rutiineja noudattamalla, yksilöä kunnioittamalla ja jatkuvuudella. Tehtyjen sopimusten noudattaminen kasvattaa vastuullisuutta ja luo samalla turvallisia rajoja. Mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan välittömästi ja ne ratkaistaan yhdessä asukkaan kanssa. Kodin- ja perheenomainen ympäristö luo turvalliset puitteet opetella selviämään arjessa. Lämpö ja huumori arjen keskellä vahvistavat ja rohkaisevat toimimaan yhdessä osana yhteisöä.