Komitea

Tammikuussa 2008 aloitti toimintansa asukkaiden ideoima ”KOMITEA”, joka kokoontuu kuudesti vuodessa. Komiteassa ovat edustettuina sekä asukkaat (4) että hoitajat (4). Asukkaat valitsevat edustajat aina puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Komitea käsittelee asukkaille tärkeitä asioita ja samalla opetellaan kokouskäytäntöjä. Kokouksissa valitaan kokoustoimihenkilöt ja niistä pidetään pöytäkirjaa. Komitean käsiteltäväksi otettavat viralliset asiat valitaan ennen kokoontumista yhdessä nk. osastokokouksessa, jossa käydään läpi aloitelaatikkoon tulleet aloitteet. Osastokokous on vapaamuotoinen ja siihen voivat osallistua kaikki.

Komitean päätökset esitellään seuraavassa, noin viikon kuluttua pidettävässä osastokokouksessa kaikille. Komitea on toiminut aktiivisesti ja sen päätöksillä onkin vaikutettu mm. ruokalistoihin ja valittu kesäretkien kohteet.

Komitean toiminta koetaan tärkeäksi niin asukkaiden kuin hoitohenkilökunnankin keskuudessa.